dissabte, 16 de febrer de 2013

Houston, amunt tren!Sobre una rampa amb un angle de 20º amb l'horitzontal, un tren arrastra cap a dalt una sèrie de blocs, els quals tenen una massa de 200kg. El conjunt de blocs i el tren estàn units per un cable que soporta una tracció màxima de 7500N. El tren, juntament amb els blocs es mou cap a dalt amb una acceleració de 2m/s. El coeficient de fregament entre els blocs i la vía per on es desplaçen és de 0,2.
a)Calcula el número màxim de blocs que podrà arrastrar el tren d'una sola vegada sense que es trenqui el cable.

b)Calcula la tensió del cable al arrastrar aquest màxmim número de blocs, i la tensió del cable de l'ultim bloc.


Lucas Pàmies
Roger Pérez
1r C


divendres, 15 de febrer de 2013

Houston, agafem embranzida!

             Un pilot de cotxes s'ha proposat el següent repte: sense engegar el motor, és a dir, caient per pròpia inèrcia, el seu cotxe (que té una massa d'uns 1000 kg) haurà de superar aquest obstacle:


          1. Si tenim en compte que la velocitat amb la qual arriba al final de la rampa A és la mateixa amb la que comença el moviment a la rampa B, i considerem nul el fregament amb el terra i amb l'aire; serà capaç el cotxe d'arribar al punt Q (és a dir, superarà els 60 metres de precipici?)

          2. Si qui munta el cotxe és Justin Bieber i el que precisament volem és assegurar-nos que s'estimba; què hauriem de fer, afegir 100 kg de càrrega al cotxe o treure'n 100 kg?

Òscar Baró
Mireia Làzaro

Tenim un alumne giratori


Es diu que en època de trimestrals, no fa massa temps, un alumne va acabar l'examen de física en 47 minuts. Però en sortir del col·legi va embogir i començà a fer girar la seva motxilla de 5kg i 0,8m de corretja utilitzant d'eix el seu tormell amb una freqüència de 0,796 voltes/s sobre el terra, misteriosament sense fregament.
a) Calcula la tensió que aplicava la corretja?
b) Posteriorment va penjar-se la motxilla al coll i la va fer girar amb la mateixa freqüència allargant la corretja perquè el radi horitzontal es mantingués igual. Calcula el nou radi.Eduard Gelpí                                                                                           S: a) 100N
Albert Marion                                                                                               b) 0,89 m
1r, A

divendres, 8 de febrer de 2013

Houston, missió roba neta


Don Limpio està rentant la roba amb la rentadora de casa seva quan, de sobte, es produeix un terratrèmol que provoca que l’edifici quedi inclinat de manera que el terra formi un angle de 25º amb l’horitzontal. Don Limpio s’espanta moltíssim: haurà posat aquella rentadora en va? Considerant el temps que la rentadora ja porta encesa, calcula que li falten 500 voltes per finalitzar el rentat. Però la situació és compromesa: la rentadora té una massa de 80 kg i, al lliscar pel terra a causa de la inclinació, crea un coeficient de fregament dinàmic de 0,4.  El cable de corrent elèctric fa només 3 m, i l’endoll es troba inicialment just darrere de la màquina. Un cop es desendolli,  la centrifugadora tindrà una acceleració de -2,5rad/s^2. La velocitat angular, fins ara, era de 1200 rpm. 
A.      Es completarà el rentat abans que, degut a la falta d’energia, la rentadora pari de centrigufar?
B.   En el moment en què la rentadora es desandolla, l'endoll ofereix certa resistència. Aquesta resistència és una força petita, més inclús que la del fregament dinàmic, oposada a la del desplaçament. Explica quines conseqüències tindrà en el moviment del cos.


Marc Guardiola
Ignacio de la Sotilla


Houston, anem a la Super Bowl!


1) Tens la sort de poder anar a veure a l’estadi la superbowl. El camp fa 120 yardes de llargada i la “porteria” fa 3 metres d’alçada. Quan un equip està a 38.27 yardes de la porteria contrària decideixen intentar un field goal (xut a pals). El kicker planta la pilota a terra, i amb un angle de 32o i una velocitat inicial de 30 m/s, xuta. Calcula si farà gol o no i, si és així, a quina alçada passarà la pilota per sobre la porteria?
1 yarda = 0.9144 metres
S: Farà gol, passarà a 12.58 metres d’alçada.

2) Ara, el quarterback està esperant per fer una passada. Per darrere un jugador de l’equip contrari el placa amb una força de 400 N durant 0.8 segons. Calcula quants metres es desplaçarà el quarterback com a conseqüència del placatge si aquest té una massa de 90 kg.
S: Es desplaça 1.76 metres.

3) Durant la mitja part la Beyoncé surt a l’escenari a cantar, per sortir a l’escenari utilitza una plataforma que la fa pujar des de sota l’escenari. La Beyoncé té una massa de 50 kg i la plataforma de 250kg. Si sabem que la plataforma puja amb una acceleració de 2 m/s 2 calcula:
a) La força que fa l’ascensor
b) La força normal que provoca la Beyoncé com a conseqüència del seu pes.
S: 3393 N i 565.5 NAquí teniu un parell de vídeos, els quals us ajudaran a entendre millor què és el que passa en els apartats 1 i 2:


Marina Pons
Martí Navarro
1er BTX - C

Houston, necessito una ajudeta!

Dos alpinistes estan pujant una muntanya nevada amb un pendent de 20 graus. Els dos estan lligats a una mateixa corda de la següent manera: el primer que va davant té la corda lligada amb la motxilla i el seu cos, en canvi el segon, que va a darrera només té lligada la corda a la motxilla. El primer que va despistat rellisca i cau per un pendent de 60 graus. El segon no s’adona i al rebre la força del seu amic se li cau la motxilla. Tot i així, agafa l’extrem de la corda molt ràpidament i comença a tirar per salvar al seu amic amb una força de 600 N. Malgrat els seus esforços el seu amic continua descendint amb una acceleració de 0,9 m/s2

a) Troba el coeficient de fregament total.
b) Troba la tensió entre la motxilla i l’home que cau:
c) Troba la tensió entre l'home que estira i la motxilla.

Dades:

  • Massa dels dos homes és la mateixa: 85 Kg/cada home. 
  • Massa de cada motxilla: 20 Kg 


Marc Bové i Borja Bley

dissabte, 2 de febrer de 2013

Houston, a prova de bales!

Un nou científic dels Jesuïtes de Casp, mentre s’avorria estudiant l’examen de química de dissolucions i gasos, va descobrir una nova substància que tenia les seves partícules íntimament relacionades. Aquest jove va pensar que seria útil per a fabricar una armilla antibales.

Les suposicions que va realitzar sobre l’efectivitat d’aquesta armilla eren que ninguna bala la podia travessar. Tot i així, va realitzar uns càlculs físics per verificar la seva hipòtesis.

a) La bala, amb una força de propulsió de 20N, recorre des de que surt del rifle fins a l’armilla una distància de 200 metres. Òbviament, la velocitat inicial és 0. Quina serà la velocitat final de la bala en el moment que topa contra l’armilla? Quina serà la seva acceleració durant el seu moviment al llarg dels 200 m? Quin serà el temps que tardarà en realitzar aquest moviment? (suposem que el moviment de la bala és MRUA i les forces de fregament són negligibles)

b) Un cop ha arribat a l’armilla, sabent que el seu gruix és exactament de 15cm. Calculeu l’acceleració i el temps que tarda la bala en aturar-se sabent que aquesta para justament als 15cm de l’armilla. (la massa de la bala és de 50 grams). També, calcula la força de fregament que rep la bala per aturar-se.

c) Sabent que el diàmetre de la bala és de 1 cm i la velocitat lineal és de 100 m/s, calcula quantes voltes fa la bala en el temps que va des de que surt de l’arma fins que xoca amb l’armilla.                  
                                                                                                                           Gerard Sabé
                                                                                                                           Gerard Liriadivendres, 1 de febrer de 2013

HOUSTON WOODS

En houston woods es disposa a fer un llençament de golf. En aquest llençament aplica una força de 15N (actua durant 0.2s)sobre una bola de 43.95g i amb un angle de 60º. El forat es troba a 415m del llençador (considera nul·les les forces de fregament).
 
     a) entrarà la pilota al forat si un cop toca amb el terra es desplaça 5 m?

     b) quant de temps tardarà en toca el terra?

Un cop fet el llençament en houston woods va a recollir la pilota. Es desplaça amb un mini-golf que es mou amb una velocitat de 20Km/h.

      c) calcula el perioda i la freqüència de les rodes si aquestes tenen un radi de 32cm.

                                                                                                                             Óscar Lloret
                                                                                                                              Jordi Argimon