Instruccions

Funcionament general
On i com es creen els problemes?
Com haurien de ser els problemes?
Com s'avaluarà?

Funcionament general


Aquest projecte consisteix a elaborar un dossier de problemes de física de manera col·laborativa entre tot l'alumnat de 1r de batxillerat que cursa l'assignatura.

Treballareu en grups de 3 o 4 persones. Cada grup haurà d'inventar un problema i l'haurà de presentar davant la resta de la classe.

On i com es creen els problemes?


Els problemes s'inclouran en el blog del projecte, com una nova entrada. Podran incorporar imatges, vídeos, àudios, enllaços, etc. De fet, és recomanable que ho facin.

Caldrà etiquetar cada problema amb una sèrie de paraules clau, que permetin classificar-ne el contingut, p. ex. moviment parabòlic, cinemàtica, salt de longitud, esports, etc

Un cop realitzada l'entrada al blog, caldrà afegir-hi un comentari amb les solucions del problema i amb un enllaç a un document amb la resolució detallada.

Com haurien de ser els problemes?


En primer lloc, els problemes han de ser originals. És a dir, no es tracta d'agafar-ne un d'existent i canviar-ne les dades. Cal pensar una nova situació en què es pugui aplicar el que estiguem tractant a classe.

Han de parlar de contextos que us resultin propers, de la vostra vida quotidiana, del que sentim a parlar a les notícies, d'altres àrees com la biologia, la tecnologia, etc.

No han de ser simples exercicis d'aplicació d'una fórmula. Han de ser complexos i poden tenir diferents formes de resolució. Això no vol dir que hagin de ser llargs: com diu l'Aleix Ramia, "els problemes són per pensar i no per gastar tinta!".

Cal assegurar-se que els enunciats dels problemes són correctes i complets. Les dades han de ser realistes i els resultats que se'n derivin també. Hi ha d'haver tota la informació necessària per arribar a la solució. També es pot optar per donar menys informació de la necessària, per tal que una part del problema sigui la cerca d'aquesta informació. En aquest cas, però, cal indicar-ho en l'enunciat.

S'ha de posar en joc la creativitat, tant pel que fa als contextos triats, com a allò que es demana.

Com s'avaluarà?


Cada problema rebrà una valoració, que comptarà un 12,5% de la nota del trimestre en què s'hagi realitzat.

Es tindran en compte tots els aspectes que s'han descrit més a dalt: correcció, adequació als continguts treballats, complexitat i originalitat.

La realització del problema és obligatòria i en cas de no fer-se o de no seguir les indicacions proporcionades, es valorarà negativament.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada