dijous, 6 de juny de 2013

Houston, tenim un resistor!

En un laboratori, un alumne fa uns circuits de connexió en sèrie o connexió en paral · lel , ha de ser compost per 3 resistencies fix R1 R2,R3 (valor diferent ), un font d'alimentació V=6v (constant de tensió) i un canviar, diversos filferros. cada vegada fa un circuit ,pot ultilizar 3 o 2 resistencies qualsevol .

Per als circuits que compleixen aquests requisits,ultilizem amperímetre i voltímetre per mesurar les intensitats i tensio.
Final ell observa :
1.       amperímetre mostra el nombre mínim es 0.5A
2.       L'energia elèctrica consumida maxim de R1 es un valor Pm
3.       En aquest circuit A quan l'interruptor està tancat , energia elèctrica de R1 es Pm/9, voltímetre mostra 4V

4.       En aquest circuit B , proporció de valor de intensitat de a,b son Ia: Ib=4:1.

Q: La valor de R1, quant és?

1 comentari: