dilluns, 30 de novembre de 2015

Houston, hem de fer un salt!

En un dia normal es troba la nadadora Mireia Belmonte practicant salt de trampolí, està en un trampolí de 5m d'alçada. De cop s'impulsa i fa un salt cap amunt, del qual triga 0,5 segons en fer el moviment cap amunt.
a) calcula l'altura màxima i la velocitat inicial en que surt la nadadora per fer el salt.
b) calcula el temps total desde la seva alçada màxima fins que arriba a l'aigua. (vº=0)
Mentrestant a la piscina olímpica (50 m) es troba entrenat David Meca amb una velocitat de 2m/s.
c) calcula la posició de David Meca quan cau la Mireia i especifica si aquesta caurà asobre, o en David es quedarà més endavant o més enrederre d'ella. (Sabem que la llargada del trampolí és de 2m)
d) fes la gràfica de posició-temps i velocitat-temps de la Mireia.


Mireia Aguilar
Petra Duran
Judit Gallego
Sara Mata

3 comentaris: